ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

Fabryka Krzeseł JAKER Jakub Ślączka zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy Fabryka Krzeseł JAKER Jakub Ślączka oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA JAKER W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
  3. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi – załącznik nr 2.
  4. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów – załącznik nr 3.
  5. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji audytów wzorniczych o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 5 lat – załącznik nr 4.
  6. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi – załącznik nr 5.
  7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 6.
  8. Dokument wskazujący zasady realizacji audytu wzorniczego w odniesieniu do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i zgodności z dyrektywą w tym zakresie – załącznik nr 7.
  9. Proponowany przez Oferenta wzór umowy warunkowej na realizację przedmiotu zapytania ofertowego lub oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej – załącznik nr 8.
  10. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej – załącznik nr 9.
Czytaj dalej...

Targi Home Design - Targi Aranżacji Wnętrz w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2 Arena Jasionka

W dniach 21 - 22 kwietnia 2018r. w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2 Arena w Jasionce koło Rzeszowa, odbędą się targi HOME DESIGN 2018 - Targi Aranżacji Wnętrz.

Fabryka Stołów i Krzeseł "Jaker" będzie wystawcą podczas trwania tej imprezy targowej. 

Serdecznie zapraszamy Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą, a także naszych obecnych oraz przyszłych Klientów do odwiedzenia naszego stoiska nr 5 podczas Targów Aranżacji Wnętrz do Centrum G2 Arena w Jasionce koło Rzeszowa.

 

 

Czytaj dalej...

Obsługa zamówień

Salon w Rzeszowie

Al. Rejtana 49/7

35-326 Rzeszów

tel: +48 605 481 655

Fabryka

ul. Bartkówka 39

36-065 Dynów

tel./fax +48 16 652 11 25