PROJEKTY UE

Informujemy, że Fabryka Krzeseł JAKER Jakub Ślączka realizuje projekt pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA JAKER W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4. Wzór na konkurencję.

Nazwa Beneficjenta: Fabryka Krzeseł JAKER Jakub Ślączka

Nazwa projektu: "WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA JAKER W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ”.

Cel projektu: Celem głównym realizacji projektu jest określenie kierunków rozwoju firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym z uwzględnieniem potencjału rynkowego JAKER na podstawie audytu wzorniczego.

Jednym z efektów projektu będzie przyjęcie do wdrożenia strategii wzorniczej.

Całkowita wartość projektu: 81 180,00 PLN;

Wartość kosztów kwalifikowanych: 66 000,00 PLN;

Dofinansowanie projektu z UE: 56 100,00 PLN.

Obsługa zamówień

Salon w Rzeszowie

Al. Rejtana 49/7

35-326 Rzeszów

tel: +48 605 481 655

Fabryka

ul. Bartkówka 39

36-065 Dynów

tel./fax +48 691 811 549